Prevoz peňazí a osobná ochrana

Prevoz peňazí a ďalších cenností je súčasťou komplexného riešenia, do ktorého spadá aj ochrana majetku a zdravia osôb v obchodnej i súkromnej sfére. Naša spoločnosť toto všetko zabezpečí s profesionálnym prístupom a kvalitou.

Poskytovanie doprovodu pri prevoze peňazí v hotovosti

Vplyvom zlej ekonomickej situácie v SR dochádza k nárastu kriminálnych priestupkov - krádeží, vlámaní a lúpežných prepadnutí. Vzhľadom k uvedenému Vám spoločnosť REJA ponúka bezpečný prevoz peňazí a cenností skupinou školených a kvalifikovaných pracovníkov. Hliadka sprevádza zástupcu spoločnosti prepravujúceho hotovosť do banky, prípadne iného miesta určenia tam aj späť.

SBS REJA Vám na žiadosť poskytne :

  • Prevoz peňazí a cenín zabezpečujeme svojimi zamestnancami, ktorí sú k tejto činnosti cvičení a školení, ovládajú riešenie konfliktných situácií, riadenie vozidiel v neštandardných situáciách, poskytovanie prvej pomoci a v prípade nutnej sebaobrany aj donucovacích prostriedkov alebo použitia strelnej zbrane.
  • osobný automobil, pracovníkov SBS vyškolených na doprovod pri zabezpečení prevozu finančných hotovostí.

Prevoz peňazí SBS:

  • od miesta prevozu do miesta určenia objednávateľom
  • prevoz je vykonaný pracovníkmi a vozidlom našej organizácie 
  • tieto možnosti sa týkajú aj dopravy cenných zásielok a kuriérskej služby.

Prevoz peňazí a cenín v rámci Slovenskej republiky

Prepravu peňazí a cenín poskytujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Ozbrojený doprovod pri preprave cenín

Na prianie zákazníka vykonávame po celom území republiky ozbrojený doprovod pri preprave peňazí a cenných zásielok, kedy si zákazník určí kam má byť cenina dopravená a v akom časovom období. Bezpečnostný doprovod sa plne sústredí na dianie okolo a dohliada na celú situáciu. Doprovod cenných zásielok je predovšetkým využívaný zákazníkmi pri preprave tržieb do banky či nočného trezoru. Tiež ju často využívajú klienti pri výbere hotovosti v banke a jej preprave na požadované miesto.

Zvýšené zabezpečenie objektov

Chránený prevoz peňazí

Ak máte záujem o chránený prevoz peňazí, alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktný formulár Prevoz peňazí a osobná ochrana