Referencie - strážna služba SBS

Uvedené referencie nepredstavujú kompletný súpis realizovaných zákaziek, ale len výber niektorých obchodných partnerov. Vďaka nim máte istotu že to čo je pre vás najdôležitejšie je v tých správnych rukách.

Kompletný zoznam referencií je možné získať pri osobnom stretnutí.

Strážne služby po celom Slovensku

V súčasnej dobe máme cca 300 klientov, z ktorých časť je strážená elektronicky za pomoci kamerového systému, poplachového systému narušenia, elektronickej požiarnej signalizácie, časť je strážená fyzicky pracovníkmi SBS REJA PCO, s.r.o. a časť je strážená kombináciou týchto dvoch foriem ochrany.