Referencie - strážna služba SBS

Uvedené referencie nepredstavujú kompletný súpis realizovaných zákaziek, ale len výber niektorých obchodných partnerov. Vďaka nim máte istotu že to čo je pre vás najdôležitejšie je v tých správnych rukách.

Kompletný zoznam referencií je možné získať pri osobnom stretnutí.

Strážne služby po celom Slovensku

SBS strážna služba REJA

V súčasnej dobe máme cca 300 klientov, z ktorých časť je strážená elektronicky za pomoci kamerového systému, poplachového systému narušenia, elektronickej požiarnej signalizácie, časť je strážená fyzicky pracovníkmi SBS REJA PCO, s.r.o. a časť je strážená kombináciou týchto dvoch foriem ochrany.

Pripojenie na PCO odkiaľkoľvek na Slovensku - Bratislava až Košice

S pripojením na PCO odkiaľkoľvek na Slovensku, či už ste z Bratislavy alebo Košíc, má vaša firma istotu, že  majetok je vždy v bezpečí. Pult centralizovanej ochrany môže poskytovať 24-hodinové monitorovanie kancelárií, domov, objektov, prevádzok čím sa zabezpečí, že sa dovnútra nedostane žiadna neoprávnená osoba. PCO má tiež množstvo ďalších bezpečnostných prvkov, ako je video dohľad a zásahová jednotka. Pomôže to chrániť váš majetok pred akýmikoľvek potenciálnymi bezpečnostnými hrozbami.