Kontaktné informácie

Súkromná bezpečnostná služba  REJA pco s.r.o.
kontaktné údaje:

Súkromná bezpečnostná služba REJA pco s.r.o.kontaktné údaje:
REJA pco, s.r.o.
J.Bottu 862/6,
95501  
Topoľčany

Legislatívne údaje

Obchodné meno: REJA pco s.r.o.
Sídlo: Jána Bottu 862/6,
955 01 Topoľčany

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4846 4861
Konajúca prostredníctvom: 
Ing. Miroslav Aschengeschvantner, konateľ
IČO: 48041629
DIČ: 2120005459 
IČ DPH: SK2120005459
Licencia strážnej služby: č. PS 001076

Obchodný zástupca

Montáže a servis systémov

Informujte sa

Firma REJA pco, s.r.o. poskytuje všetky služby v zmysle ochrany majetku a osôb.