Softvér Biometrického Rozpoznávania

Systém rozpoznávania tváre je softvérová aplikácia založená na UI a neuronových sietach, s možným integrovaním do hardvéru tretích strán.
Použitie tejto technológie vedie k výrazným bezpečnostným výhodám a úsporám finančných zdrojov .

  • Možnosť pripojenia sa k akýmkoľvek existujúcim IP kamerám
  • Vysoká presnosť so všetkými druhmi tvárí
  • Rozpoznávanie v reálnom čase na kamerových video-streamoch
  • Rôzne režimy, vrátane akejkoľvek kombinácie zoznamov ľudí
  • Vysoko výkonná analýza videozáznamov
  • Integrácia so systémami tretích strán

Kľúčové zákaznícke segmenty

Systém rozpoznávania tváre sa najčastejšie využíva pri týchto zákazníckych segmentoch.

APC - „Bezpečné mesto“

Digitalizácia a optimalizácia  parkovísk: vchod, doba zdržania, identifikácia ŠPZ, typu a farby automobilov

Detekcia/analýza osôb a neobvyklého ľudského správania

Detekcia dymu, ohňa, výbuchov, výstrelov atď.

Doprava, logistika a transport

Analýza osobnej a verejnej dopravy vrátane toku dopravných prostriedkov a cestujúcich

Optimalizácia prístupových zón na základe určených požiadaviek

Zber štatistických údajov a analýza efektivity logistickej infraštruktúry

Identifikácia neštandardných pohybov dopravných prostriedkov a zodpovedných osôb

Bankový sektor

Okamžitá identifikácia klientov

Prístupová Biometrická identifikácia

Analýza neštandardných pohybov a úkonov v prevádzke ci v okolí bankomatov

Práca s čiernou a bielou listinou

Vyhodnocovanie zákazníckeho správania

Obchodný sektor

Cielená reklama

Analýza emócii, veku a pohlavia

Analýza neštandardných pohybov a úkonov v predajniach a ich okolí

Analýza pohybu zákazníkov a tzv. „Customer jurney“

Kontrola a ovládanie registračných pokladníc

Inteligentne ovládanie regálov

Kontrola produktov

Optimalizácia efektivity personálu Kontrola prístupových zón

Priemyselný sektor

Kontrola pohybov tovaru od vykladania cez umiestnenie až po vyhodnotenie stavu

Kontrola manipulácie s tovarom

Kontrola pohybov v priestoroch prevádzky

Rozpoznávanie stratených produktov

Optimalizácia efektivity pracovníkov

Zdravotníctvo

Klasifikácia vírusových a bakteriálnych ochorení z mikroskopických záznamov

Diagnostika patológii a identifikácia osôb

Vyhodnocovanie CT a MRI záznamov

Inštalovanie daného softvéru zaručuje:

Predchádzaniu tresnej činnosti

Úsporu finančných prostriedkov

Úspešnému vyšetrovaniu

Nižšej úrovni kriminality

Zlepšenie pracovnej morálky, ako aj vyplnenie pracovných povinností zamestnancov.

Informujte sa