Softvér Biometrického Rozpoznávania

Systém rozpoznávania tváre je softvérová aplikácia založená na UI a neuronových sietach, s možným integrovaním do hardvéru tretích strán.
Použitie tejto technológie vedie k výrazným bezpečnostným výhodám a úsporám finančných zdrojov .

Softvér Biometrického Rozpoznávania Tváre - Bezpečnostné služby REJA
  • Možnosť pripojenia sa k akýmkoľvek existujúcim IP kamerám
  • Vysoká presnosť so všetkými druhmi tvárí
  • Rozpoznávanie v reálnom čase na kamerových video-streamoch
  • Rôzne režimy, vrátane akejkoľvek kombinácie zoznamov ľudí
  • Vysoko výkonná analýza videozáznamov
  • Integrácia so systémami tretích strán

Kľúčové zákaznícke segmenty

Systém rozpoznávania tváre sa najčastejšie využíva pri týchto zákazníckych segmentoch.

APC - „Bezpečné mesto“

Digitalizácia a optimalizácia  parkovísk: vchod, doba zdržania, identifikácia ŠPZ, typu a farby automobilov

Detekcia/analýza osôb a neobvyklého ľudského správania

Detekcia dymu, ohňa, výbuchov, výstrelov atď.

Doprava, logistika a transport

Analýza osobnej a verejnej dopravy vrátane toku dopravných prostriedkov a cestujúcich

Optimalizácia prístupových zón na základe určených požiadaviek

Zber štatistických údajov a analýza efektivity logistickej infraštruktúry

Identifikácia neštandardných pohybov dopravných prostriedkov a zodpovedných osôb

Bankový sektor

Okamžitá identifikácia klientov

Prístupová Biometrická identifikácia

Analýza neštandardných pohybov a úkonov v prevádzke ci v okolí bankomatov

Práca s čiernou a bielou listinou

Vyhodnocovanie zákazníckeho správania

Obchodný sektor

Cielená reklama

Analýza emócii, veku a pohlavia

Analýza neštandardných pohybov a úkonov v predajniach a ich okolí

Analýza pohybu zákazníkov a tzv. „Customer jurney“

Kontrola a ovládanie registračných pokladníc

Inteligentne ovládanie regálov

Kontrola produktov

Optimalizácia efektivity personálu Kontrola prístupových zón

Priemyselný sektor

Kontrola pohybov tovaru od vykladania cez umiestnenie až po vyhodnotenie stavu

Kontrola manipulácie s tovarom

Kontrola pohybov v priestoroch prevádzky

Rozpoznávanie stratených produktov

Optimalizácia efektivity pracovníkov

Zdravotníctvo

Klasifikácia vírusových a bakteriálnych ochorení z mikroskopických záznamov

Diagnostika patológii a identifikácia osôb

Vyhodnocovanie CT a MRI záznamov

Prečo zvoliť softvér pre rozpoznávanie tváre?


V dnešnej digitálnej dobe je bezpečnosť firmy na prvom mieste a technológie rozpoznávania tváre predstavujú kľúčový prvok v moderných bezpečnostných systémoch. Softvér na rozpoznávanie tváre poskytuje spoľahlivé a efektívne riešenie na zvýšenie bezpečnosti v každom podnikateľskom prostredí. Vďaka pokročilej technológii a možnosti pripojenia k akýmkoľvek existujúcim IP kamerám, platforma umožňuje podnikom aj mestám lepšie chrániť svoje aktíva, zamestnancov a zákazníkov.

Inštalovanie daného softvéru zaručuje:

Predchádzaniu tresnej činnosti

Úsporu finančných prostriedkov

Úspešnému vyšetrovaniu

Nižšej úrovni kriminality

Zlepšenie pracovnej morálky, ako aj vyplnenie pracovných povinností zamestnancov.

Chcete zabezpečovací systém na rozpoznávanie tváre?

Navrhneme vám ideálne riešenie zabezpečovacieho systému na rozpoznávanie tváre
na mieru vašim požiadavkám, možnostiam a potrebám.

Informujte sa