Drôtové bezpečnostné systémy

Najnovšia produktová rodina zabezpečovacích ústrední, ktorá nahradila ústredne typu OMNIA. Rozsiahla modernizácia priniesla pre bezpečnostné systémy mnohé vylepšenia, rozšírenie funkcií z pohľadu užívateľského i inštalačného.

Výhody drôtových zabezpečení

  • Programovanie pomocou klávesnice alebo počítača
  • Jednoduché kódovanie za pomoci klávesníc, kódovacích kariet alebo pomocou telefónu
  • Možnosť posielania zvukových správ za pomoci modulu
  • Široké možnosti programovania parametrom, vstupov i výstupov
  • Možnosť rozšírenia o bezdrôtové snímače

Ponúkame široké spektrum systémov a prvkov EZS: detektory pohybu, duálne detektory, infra pasívne detektory rozbitia skla, kombinované detektory, snímače úniku vody a plynu, magnetické kontakty k ochrane okien a dverí, ústredne, ovládacie klávesnice a iné.

Elektrické zabezpečovacie systémy

EZS tvorí prevažne kombinácia ústredne a elektronických komponentov (priestorových čidiel, magnetických kontaktov a pod.). V súvislosti s ochranou objektu pomocou EZS rozlišujeme jednotlivé prvky pre priestorovú, plášťovú a predmetovú ochranu. Priestorovou ochranou rozumieme detekciu pohybujúcich sa osôb vo vymedzenom priestore za použitia priestorových čidiel a systémy detekcie členíme na aktívne a pasívne. Príkladom takýchto systémov sú PIR detektory, MW detektory, detektory rozbitia skla (tzv. GlassBreak), magnetické detektory, elektrické ploty, infračervené závory). Všetky tieto detektory zvyčajne obsahujú sabotážny spínač, ktorý sa aktivuje pri pokuse o zničenie. 

Jednotlivé prvky plášťovej ochrany tvoria detektory rozbitia skla, magnetické detektory inštalované na stavebné otvory, detektory pohybu a pod. Predmetová ochrana rieši ochranu cenných predmetov či zariadení (vitrín, obrazov, šperkov, múzejných exponátov) za použitia detektorov tlaku, otrasu, sily, náklonu a pod. K nemenej významným doplňujúcim technickým prostriedkom tohto druhu ochrany majetku patria elektrické požiarne systémy (EPS), kamerové systémy (CCTV), systémy kontroly vstupov osôb (ACS) alebo špeciálne zariadenia na ochranu perimetra.

Drôtové zabezpečovacie systémy


Ponúkame komplexné drôtové zariadenia, pre zabezpečenie firiem, komerčných objektov, miest, obcí aj rodinných domov.

Návrh a cenová ponuka - drôtové zabezpečovacie systémy