Strážna služba - ochrana osôb a majetku

Strážna služba REJA  poskytuje profesionálne bezpečnostné služby v širokom spektre zamerania. Poskytujeme široké spektrum bezpečnostných služieb vrátane analýzy bezpečnostných rizík, projektovanie, zabezpečenie fyzickej alebo technickej ochrany areálov a objektov, recepčných služieb alebo služby strediska registrácie poplachov a špecializované bezpečnostné služby. Zabezpečenie objektov, fyzická ochrana osôb, majetku pracovníkmi SBS - Súkromnej bezpečnostnej služby, podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Záruka kvality

Súkromná bezpečnostná služba REJA

Naša súkromná bezpečnostná služba garantuje kvalitu svojich služieb niekoľkých certifikáty a mnohými referenciami. Vo všetkých bezpečnostných oblastiach a službách disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a naši spokojní stáli klienti sú toho dôkazom.

Bezpečnostné služby

Medzi ich základné činnosti patrí vedľa minimalizácie rizika vzniku škody na majetku klienta aj ochranu života a zdravia osôb.

Naša strážna služba nezaisťuje iba bezpečnosť v zmysle klasickej fyzickej ochrany, ale sledujeme rovnako novinky v oblasti bezpečnosti a svojim klientom ponúkame efektívne spôsoby stráženia na mieru podľa požiadaviek klienta s využitím bezpečnostných technológií, ktoré sú poskytované v oblasti technického zabezpečenia majetku a osôb.

Ďalšie služby, ktoré naša strážna služba ponúka

  • Uvažujete o zabezpečení vášho majetku alebo objektu? V tom prípade váš budú okrem strážnych služieb zaujímať aj ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré s ostrahou tvoria dokonalý tím:
  • Namontujete vám elektronické zabezpečovacie systémy (EZS), elektronické požiarne systémy (EPS), 
  • Elektronické prístupové systémy (ACS) a kamerové systémy (CCTV)
  • Dohliadneme na váš majetok cez pult centralizovanej ochrany (PCO)

Zabezpečujeme fyzickú bezpečnostnú službu ako:

Podľa požiadaviek našich klientov vykonáva strážna služba evidenciu osôb a vozidiel, pochôdznu kontrolnú činnosť, sledovanie kamerových systémov a ostatné.

Komplexné bezpečnostné služby

Svojim zákazníkom vytvárame komplexné a na mieru šité bezpečnostné služby, aby sme dosiahli tých najefektívnejších výsledkov.

Strážna služba

Ponúkame široké spektrum služieb od klasickej fyzickej strážnej služby až po vysoko špecializované bezpečnostné služby. Naši bezpečnostní pracovníci sú preškolení tak, aby si poradili aj v tých najnáročnejších situáciách.

Strážna služba zahŕňa - stráženie objektov proti vniknutiu nežiadúcich osôb, proti vlámaniu a vandalizmu. Kontrolu vjazdu a výjazdu motorových vozidiel, ako aj osôb a nákladu. Zabezpečenie komplexnej ochrany majetku proti odcudzeniu a zamedzenie tohto odcudzeniu v čase výkonu strážnej činnosti.

Recepčná strážna služba

Hlavnou náplňou recepčných služieb je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba, ohlasovanie návštev, výdaj kľúčov, obsluha elektronického protipožiarneho systému, sledovanie kamerových systémov a ďalšie úlohy podľa dohody.

Súkromná bezpečnostná služba REJA EU nie je žiadny nováčik na trhu bezpečnostných služieb, naše referencie nás oprávňujú sa pokladať za jednu z najkvalitnejších bezpečnostných agentúr, ktoré sa profesionálne venujú bezpečnostným službám (stráženie objektov, ochrana osôb a majetku, event security, požiarna ochrana...) návrhom, ich riešením a realizáciou.

Zabezpečujeme profesionálne bezpečnostné služby týkajúce sa verejných priestorov, administratívnych, priemyselných a súkromných objektov. Bezpečnosť strážime tiež pri organizovaní rôznych typov verejných podujatí.

Profesionálne služby - Súkromná bezpečnostná služba pre vás

Poskytujeme kvalitné služby bezpečnostnej agentúry - najmä v oblastiach fyzickej ochrany osôb, majetku, budov a objektov, diaľkové stráženie objektov pomocou strediska registrácie poplachov, recepčných ale aj ďalších špecifických bezpečnostných služieb. Vďaka skúsenostiam, ktoré sme za roky praxe získali, sa môžete spoľahnúť na našu profesionalitu a diskrétnosť pri ochrane osôb a majetku.

Zásahová jednotka

Rýchly a profesionálne zákrok zásahovej jednotky chráni osoby aj majetok. Rozmiestnenie a pripravenosť jednotiek umožňuje operatívnosť a rýchlosť zásahu. Naša bezpečnostná služba má k dispozícii dostatočnú kapacitu zásahových vozidiel.

Zásahová jednotka REJA

Posilnenie ostrahy o zásahovú jednotku PCO

V prípade mimoriadnej udalosti v objekte je vyslaná aj zásahová jednotka PCO k posilneniu ostrahy a zamedzeniu vzniku ďalších škôd.

Strážne služby po celej SR

Ak máte záujem o naše strážne služby alebo máte akúkoľvek otázku, kontaktujte nás pomocou formulára.

Informujte sa