Pult centrálnej ochrany - Stredisko Registrácie Poplachov

Strážna služba REJA pco s.r.o. prevádzkuje na celom území SR pult centralizovanej ochrany. Pripojenie na PCO/SRP poskytne vám a vášmu majetku  24 - hodinovú ochranu. V prípade narušenia objektu sme vždy najrýchlejší.

Stráženie objektov cez pult centrálnej ochrany / SRP

 • Dohľadové centrum REJA prevádzkuje na celom území Slovenskej republiky moderný a certifikovaný monitorovací systém nepretržitej diaľkovej ochrany, ktorý umožňuje systematicky sledovať aktuálny stav poplachových, zabezpečovacích a tiesňových systémov, inštalovaných v stráženom objekte.
 • Poskytujeme vám profesionálne bezpečnostné služby v oblasti zabezpečenia objektov a ochrany osôb. K dispozícii máme najmodernejšiu technológiu. .

Na pult centralizovanej ochrany možno napojiť:

 • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • elektronickú požiarnu signalizáciu (EPS)
 • bezpečnostné kamery (CCTV), ktoré v reálnom čase prenášajú ostré zábery sledovaného priestoru
 • videoverifikáciu (EZS Videofied)

Ak dôjde k narušeniu objektu, prijmeme poplach na našom pulte centralizovanej ochrany (PCO), okamžite vyšleme zásahovú jednotku alebo vás telefonicky informujeme. Potom vykonáme ďalšie potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti na vašom objekte.

Pult centrálnej ochrany je zodpovedný za tieto úlohy:

Prijímanie a spracovanie poplachových signálov zo zabezpečovacích zariadení inštalovaných na objekte. Monitoruje všetky bezpečnostné kamery a alarmy a koordinuje sa s ostatnými bezpečnostnými pracovníkmi, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť. Pult centrálnej ochrany je prvou obrannou líniou proti neoprávnenému vstupu a zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní bezpečnosti osôb a majetku.

Dohľadové cetrum

24-hodinové pohotovostné služby

Bezpečnostná služba REJA sa pýši schopnosťou svojich zamestnancov reagovať v čo najkratšom čase. Sme vybavení 24/7 Bezpečnostným centrom.

Pult centralizovanej ochrany (PCO) predstavuje centrálny systém, prostredníctvom ktorého monitorujeme a riadime bezpečnostné opatrenia pre našich klientov.

V rámci tejto služby ponúkame tiež strážne služby vzdialeného kamerového dohľadu a mobilných zásahových jednotiek.

Moderné technológie

Multimediálne dohľadové centrum je sídlom pultu centrálnej ochrany. Je vybavené modernou vyspelou informačnou technikou.

Okamžitý prenos dát

Hliadka výjazdovej skupiny, či kontaktovanie zodpovednej osoby. Aj takéto riešenia ponúkame pri narušení objektu. Dáta a informácie získané z monitorovacích systémov sa vždy prenášajú do monitorovacieho centra, kde sú následne vyhodnotené.

Napojenie cez rôzne rozhrania

Možné pripojenie objektov na dohľadové centrum prostredníctvom pevnej telefónnej linky, rádiového prenosu, mobilnej siete GSM a predovšetkým internetu.

SRP a PCO po celom Slovensku

Napojenie na PCO môže byť poskytované všade po Slovenskej republike. Centralizovaný dispečing sleduje zabezpečené objekty  s celoslovenskou pôsobnosťou no i za jej hranicami.

Aktívne centrálne monitorovanie cez Pult centrálnej ochrany

V súčasnosti sa spoločnosti obracajú na služby pultu centrálnej ochrany PCO, aby pomohli minimalizovať náklady na fyzickú ochranu. Pretože je to vysoko efektívne pre bezpečnosť podniku, spĺňa všetky potreby a zároveň znižuje náklady na ľudskú stráž.

Naša ponuka zahŕňa diaľkový dohľad zabezpečovacích systémov na PCO, čo znamená, že váš majetok je monitorovaný a chránený v reálnom čase s využitím najmodernejších bezpečnostných technológií.

Pripojenie na Pult centrálnej ochrany patrí medzi ekonomicky najúčinnejšie prvky systému riadenia bezpečnosti objektov.

Pripojenie na Pult centrálnej ochrany (PCO) predstavuje kľúčovú súčasť systému riadenia bezpečnosti, ktorá ponúka nielen pokojnú myseľ, ale aj ekonomicky efektívne riešenie pre ochranu vašich objektov.

Pripojenie na stredisko registrácie poplachov

Možnosti napojenia zabezpečovacích a kamerových systémov na pult centralizovanej ochrany s vlastnou zásahovou jednotkou po celom Slovensku 24-hodín denne.

Ako funguje pult centrálnej ochrany?

Pult centrálnej ochrany PCO je interaktívna služba vzdialeného monitorovania, ktorú ponúka SBS REJA. Vďaka tomu, že zamestnanci PCO monitorujú váš majetok z našich centier 24/7/365, možno očakávať rýchlejšie časy odozvy.

Pult centralizovanej ochrany monitoruje aktivitu na konkrétnom mieste sledovaním živého vysielania z kamier umiestnených na pozemku. Taktiež zaregistrujeme poplachový systém u zákazníka napojeného na PCO kdekoľvek na Slovensku.

Pult centrálnej ochrany je základom pre efektívne zabezpečenie akéhokoľvek objektu. Je to miesto, kde sa zhromažďujú všetky informácie o zabezpečovacom systéme a kde sú koordinované všetky zásahové jednotky. V prípade, že dôjde k porušeniu zabezpečovacieho systému, pult centrálnej ochrany je prvý, kto o tom vie a následne vyšle zásahovú jednotku na miesto činu.

Zabezpečovacie systémy, ktoré náš tím ponúka, sú širokospektrálne a prispôsobené pre rôzne typy objektov. Našim cieľom je poskytnúť našim klientom najvyššiu úroveň ochrany majetku. V našej ponuke nájdete rôzne typy zabezpečovacích systémov vrátane kamerového systému, alarmového systémuprístupového systému.

Napojenie na PCO: Komplexná bezpečnosť pre váš domov a podnikanie

S našimi službami napojenia na PCO získate 24-strážne služby vďaka neustálej ochrane a rýchlej reakcii v prípade ohrozenia. Nepretržitý dohľad 24/7 monitorovanie zabezpečuje, že váš majetok je neustále pod dohľadom.

Naši odborníci vám poskytnú poradenstvo a pomôžu vybrať najvhodnejšie bezpečnostné systémy, ktoré bude zodpovedať vašim požiadavkám na bezpečnosť a rozpočet.

PCO pre domácnosti a prevádzky aj mestá či obce:

Bez ohľadu na veľkosť alebo umiestnenie vášho majetku, naše služby PCO sú flexibilné a prispôsobiteľné tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám rôznych typov objektov. Ponúkame 24/7 monitorovacie služby, ktoré zabezpečujú, že vaše objekty sú strážené deň aj noc. Naši odborníci sú vždy pripravení rýchlo reagovať na akékoľvek poplachové signály. Pult centralizovanej ochrany (PCO) predstavuje spôsob, ako na jednom mieste efektívne monitorovať rôzne bezpečnostné systémy (alarmy, kamery a pod.) Nech už potrebujete ochrániť súkromný dom, komerčnú prevádzku alebo mestský objekt, naše riešenia v oblasti PCO sú tu, aby vám poskytli pokoj a istotu.

Čo je pult centrálnej ochrany PCO

Pre vzdialený monitoring využívame moderne vybavený pult centrálnej ochrany PCO s neustálou obsluhou. Kvalifikovaní pracovníci nepretržite sledujú dianie v chránených objektoch a sú pripravení konať.

Pult centralizovanej ochrany je významným prvkom v stratégii ochrany majetku vo firme aj v súkromnom sektore.

Diaľková ostraha môže strážiť Váš objekt pomocou PCO 24 hodín nonstop a neodkladne konať v prípade narušenia objektu.

Moderný pult centrálnej ochrany PCO

Ako profesionálna spoločnosť ponúkame komplexné bezpečnostné služby po celom Slovensku. Prevádzkujeme moderný pult centrálnej ochrany PCO, ktorý je neustále monitorovaný našim vysoko vyškoleným a skúseným personálom. Naše bezpečnostné služby zahŕňajú: - Monitorovanie všetkých bezpečnostných kamier a zabezpečovacích zariadení inštalovaných v priestoroch klienta - Jednotka vyhodnocovania situácie a zásahu - Pravidelné obhliadky priestorov - Reakcia na alarmy - dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ak dôjde k narušeniu objektu

Ak nastane narušenie objektu, prijmeme poplach na náš pult centrálnej ochrany a okamžite vyšleme zásahovú jednotku a súčasne budeme telefonicky informovať klienta na kontaktnom telefónnom čísle. Následne uskutočníme ďalšie potrebné kroky na elimináciu hrozby.

Máme k dispozícií zásahové jednotky na celkom Slovensku 24 hodín denne. 

Komplexné zabezpečenie ochrany objektov

Fyzická i technická strážna služba s pripojením na pult centralizovanej ochrany u nás:

OBHLIADKA - Dokonale premyslené, navrhnuté zabezpečenie objektu (rozmiestnenie zariadení)

ANALÝZA - Vyhodnotenie situácie – z hľadiska bezpečnostného i cenového

MONTÁŽ - Montáž čidiel, kamier, detektorov, vrátnikov (záručný, pozáručný servis)

PCO - Poskytnutie pripojenia na Stredisko registrácie poplachov u nás, dnes s najspoľahlivejším GSM komunikátorom od Jablotronu

ZÁSAH - Zamestnávame výjazdové skupiny, k dispozícii 24 hodín denne

Po prijatí poplachového signálu z daného objektu operátor PCO buď:

Vyšle okamžite výjazdové vozidlo s pracovníkom zásahovej jednotky k okamžitej kontrole objektu, ktorá prebehne v čo najkratšom časovom termíne od prijatia poplachového signálu.

Najprv vyrozumie užívateľa podľa zoznamu uvedených kontaktov v zmluve a až potom na vyžiadanie vyšle zásahovú jednotku na kontrolu objektu.

Telefonicky vyrozumie užívateľa o poplachu v objekte (podľa zoznamu uvedených kontaktov).

Možné pripojenie objektov z ktoréhokoľvek miesta Slovenska na stredisko registrácie poplachov prostredníctvom

 • pevnej telefónnej linky
 • rádiového prenosu
 • mobilnej siete GSM
 • internetu

Pult centrálnej ochrany v spolupráci sa zásahovou jednotkou

 • Podstatou elektronického stráženia objektov je prenášanie signálov stavov elektronických zabezpečovacích, požiarnych alebo kamerových systémov na pult centralizovanej ochrany, kedy po ich vyhodnotení je vykonaný výjazd členov zásahovej jednotky na miesto stráženého objektu, alebo sú vykonané ďalšie kroky na zamedzenie vzniku škôd na stráženom majetku.
 • Služby PCO a výjazdovej skupiny:
 • Nepretržitý monitoring stráženého objektu,
 • rozlíšenie podsystémov, detektorov, bezpečnostných kamier a ostatných prvkov zabezpečovacieho systému alebo požiarneho systému (podľa zvoleného druhu zariadenia na prenos informácií),
 • informovanie zákazníka o vykonanej kontrole objektu,
 • sformovanie výjazdovej skupiny v prípade narušenia stráženého objektu.

Pult centrálnej ochrany pre zabezpečenie domu alebo firmy

Naše vlastné stredisko registrácie poplachov PCO spoločnosti REJA prijíma monitorované údaje a informácie o stave poplachových systémov. Operátori reagujú podľa zmluvného ustanovenia, napríklad okamžitým výjazdom zásahovej jednotky PCO, kontaktuje majiteľa objektu, prípadne privolá políciu.

Ponúkame vám možnosť napojenia objektov zabezpečených elektronickým zabezpečovacím systémom na Pult centralizovanej ochrany (PCO), na jednu z najväčších strážnych služieb v SR. Pripojiť Vás môžeme v celej SR.

Služby bezpečnostnej strážnej služby v oblasti PCO sa zameriavajú na tieto segmenty:

 • stráženie objektov cez pult centrálnej ochrany
 • stráženie objektov cez kamerový pult centrálnej ochrany

Pult centrálnej ochrany od REJA PCO, to je rýchlosť a zodpovednosť

PCO vám umožňuje pripojiť vaše bezpečnostné systémy k centralizovanému stredisku registrácie poplachov, kde vyškolení profesionáli monitorujú váš majetok a reagujú na akékoľvek narušenia bezpečnosti alebo problémy. Prepojením vašich bezpečnostných kamier, alarmov a iných zariadení s pultom centrálnej ochrany si môžete užívať pokoj s vedomím, že váš majetok je monitorovaný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Či už ste majiteľ domu, ktorý chce chrániť svoju rodinu a majetok, alebo majiteľ firmy, ktorý chce chrániť svoj majetok a zamestnancov, pult centrálnej ochrany od REJA PCO je neoceniteľným nástrojom na zlepšenie vašich bezpečnostných opatrení.

Operátor je schopný podľa prijatých informácií určiť presne miesto v objekte, v ktorom sa zistilo narušenie. Okamžite je vyrozumená výjazdová operatívna skupina, ktorá po príchode na miesto zistí stav narušenia objektu a podľa závažnosti tohto narušenia prijíma ďalšie opatrenia vrátane upovedomenie zákazníka, polície SR, prípadne zaistí stráženie objektu do príchodu zodpovedných osôb zákazníka.

Objekty pripojené na SRP sú 24 hodín monitorované a v prípade narušenia sú preverené zásahovou skupinou.

Naša zásahová služba je zložená zo skupiny špeciálne vycvičených členov bezpečnostnej služby s nadpriemernými schopnosťami pre riešenie situácií v oblasti napadnutia osôb, poškodzovanie majetku, riadenie v krízových situáciách.

Vozový park je dôležitou súčasťou bezpečnostných služieb

V každej oblasti, kde pôsobí súčasne aj zásahová jednotka a PCO má možnosť zákazník využiť aj službu zásahu na objekte. V prípade mimoriadnej udalosti v objekte je do stráženého objektu prizvaná aj zásahová jednotka PCO k posilneniu ostrahy a zamedzeniu vzniku ďalších škôd.

Výhody vzdialeného video monitorovania:

 • Cenovo výhodnejšie ako ochranka, prípadne strážne hliadky
 • Proaktívne riešenie
 • Môže sa sledovať viacero udalostí a byť na mnohých miestach naraz
 • Odpoveď je okamžitá
 • Už žiadne neskoré nočné hovory, ktoré vás informujú o falošných poplachoch
 • Pokojne spite s vedomím, že REJA chráni to, na čom záleží

Vzdialené video monitorovanie od REJA je ako mať vo svojich priestoroch strážcu na plný úväzok.

Nepretržité 24-hodinové monitorovanie PCO: Vaša bezpečnosť na prvom mieste

Naša služba nepretržitého 24-hodinového monitorovania na pulte centrálnej ochrany zabezpečuje, že váš objekt je pod stálou ochranou, bez ohľadu na čas alebo deň. S použitím najmodernejších technológií a kvalifikovaného personálu sme vždy pripravení reagovať na akúkoľvek neobvyklú aktivitu alebo potenciálne hrozby.

Chcete pripojiť váš objekt na pult centrálnej ochrany? Kontaktujte nás.

Využite našich 20 rokov skúseností s prevádzkou strážnej služby a napojte sa na náš pult centralizovanej ochrany. Prevádzkujeme vlastný pult centralizovanej ochrany a máme zásahové vozidlá po celej krajine. Používame profesionálnu bezpečnostnú techniku, aby sme našim zákazníkom poskytli tie najlepšie možné služby. Naša nonstop prevádzka znamená, že sme vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, nech sa deje čokoľvek.

Pre napojenie na PCO odporúčame kontaktovať našich pracovníkov strážnej služby, ktorí s Vami prerokujú možnosti napojenia na PCO pri konkrétnom objekte.

pult centrálnej ochrany REJA

Vyskúšajte pripojenie na PCO Reja. Pult centrálnej ochrany monitoruje tisícky objektov po celom Slovensku.

Nezáleží na tom, či potrebujete pult centrálnej ochrany pre svoj domov, firmu alebo iný objekt, naša spoločnosť vám poskytne spoľahlivé a profesionálne služby.

Napojenie na pult centrálnej ochrany