Pult centrálnej ochrany - Stredisko Registrácie Poplachov

Strážna služba REJA pco s.r.o. prevádzkuje na celom území SR pult centralizovanej ochrany. Pripojenie na PCO/SRP poskytne vám a vášmu majetku  24 - hodinovú ochranu. V prípade narušenia objektu sme vždy najrýchlejší.

Stráženie objektov PCO/SRP

 • Dohľadové centrum REJA prevádzkuje na celom území Slovenskej republiky moderný a certifikovaný monitorovací systém nepretržitej diaľkovej ochrany, ktorý umožňuje systematicky sledovať aktuálny stav poplachových, zabezpečovacích a tiesňových systémov, inštalovaných v stráženom objekte.
 • Poskytujeme vám profesionálne bezpečnostné služby v oblasti zabezpečenia objektov a ochrany osôb. K dispozícii máme najmodernejšiu technológiu. .

Na pult centralizovanej ochrany možno napojiť:

 • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • elektronickú požiarnu signalizáciu (EPS)
 • bezpečnostné kamery (CCTV), ktoré v reálnom čase prenášajú ostré zábery sledovaného priestoru
 • videoverifikáciu (EZS Videofied)

Ak dôjde k narušeniu objektu, prijmeme poplach na našom pulte centralizovanej ochrany (PCO), okamžite vyšleme zásahovú jednotku alebo vás telefonicky informujeme. Potom vykonáme ďalšie potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti na vašom objekte.

Dohľadové cetrum

V rámci tejto služby ponúkame tiež strážne služby vzdialeného kamerového dohľadu a mobilných zásahových jednotiek.

Moderné technológie

Multimediálne dohľadové centrum je sídlom pultu centrálnej ochrany. Je vybavené modernou vyspelou informačnou technikou.

Okamžitý prenos dát

Hliadka výjazdovej skupiny, či kontaktovanie zodpovednej osoby. Aj takéto riešenia ponúkame pri narušení objektu. Dáta a informácie získané z monitorovacích systémov sa vždy prenášajú do monitorovacieho centra, kde sú následne vyhodnotené.

Napojenie cez rôzne rozhrania

Možné pripojenie objektov na dohľadové centrum prostredníctvom pevnej telefónnej linky, rádiového prenosu, mobilnej siete GSM a predovšetkým internetu.

SRP a PCO po celom Slovensku

Napojenie na PCO môže byť poskytované všade po Slovenskej republike. Centralizovaný dispečing sleduje zabezpečené objekty  s celoslovenskou pôsobnosťou no i za jej hranicami.

Pripojenie na Pult centrálnej ochrany patrí medzi ekonomicky najúčinnejšie prvky systému riadenia bezpečnosti objektov.

Pripojenie na stredisko registrácie poplachov

Možnosti napojenia zabezpečovacích a kamerových systémov na pult centralizovanej ochrany s vlastnou zásahovou jednotkou po celom Slovensku 24-hodín denne.

Čo je pult centrálnej ochrany PCO

Pre vzdialený monitoring využívame moderne vybavený pult centrálnej ochrany PCO s neustálou obsluhou. Kvalifikovaní pracovníci nepretržite sledujú dianie v chránených objektoch a sú pripravení konať.

Pult centralizovanej ochrany je významným prvkom v stratégii ochrany majetku vo firme aj v súkromnom sektore.

Diaľková ostraha môže strážiť Váš objekt pomocou SRP 24 hodín nonstop a neodkladne konať v prípade narušenia objektu.

Ak dôjde k narušeniu objektu

Ak nastane narušenie objektu, prijmeme poplach na náš pult centrálnej ochrany a okamžite vyšleme zásahovú jednotku a súčasne budeme telefonicky informovať klienta na kontaktnom telefónnom čísle. Následne uskutočníme ďalšie potrebné kroky na elimináciu hrozby.

Máme k dispozícií zásahové jednotky na celkom Slovensku 24 hodín denne. 

Komplexné zabezpečenie ochrany objektov

Fyzická i technická strážna služba s pripojením na pult centralizovanej ochrany u nás:

OBHLIADKA - Dokonale premyslené, navrhnuté zabezpečenie objektu (rozmiestnenie zariadení)

ANALÝZA - Vyhodnotenie situácie – z hľadiska bezpečnostného i cenového

MONTÁŽ - Montáž čidiel, kamier, detektorov, vrátnikov (záručný, pozáručný servis)

PCO - Poskytnutie pripojenia na Stredisko registrácie poplachov u nás, dnes s najspoľahlivejším GSM komunikátorom od Jablotronu

ZÁSAH - Zamestnávame výjazdové skupiny, k dispozícii 24 hodín denne

Po prijatí poplachového signálu z daného objektu operátor PCO buď:

Vyšle okamžite výjazdové vozidlo s pracovníkom zásahovej jednotky k okamžitej kontrole objektu, ktorá prebehne v čo najkratšom časovom termíne od prijatia poplachového signálu.

Najprv vyrozumie užívateľa podľa zoznamu uvedených kontaktov v zmluve a až potom na vyžiadanie vyšle zásahovú jednotku na kontrolu objektu.

Telefonicky vyrozumie užívateľa o poplachu v objekte (podľa zoznamu uvedených kontaktov).

Možné pripojenie objektov z ktoréhokoľvek miesta Slovenska na stredisko registrácie poplachov prostredníctvom

 • pevnej telefónnej linky
 • rádiového prenosu
 • mobilnej siete GSM
 • internetu

Pult centrálnej ochrany v spolupráci sa zásahovou jednotkou

 • Podstatou elektronického stráženia objektov je prenášanie signálov stavov elektronických zabezpečovacích, požiarnych alebo kamerových systémov na pult centralizovanej ochrany, kedy po ich vyhodnotení je vykonaný výjazd členov zásahovej jednotky na miesto stráženého objektu, alebo sú vykonané ďalšie kroky na zamedzenie vzniku škôd na stráženom majetku.
 • Služby PCO a výjazdovej skupiny:
 • Nepretržitý monitoring stráženého objektu,
 • rozlíšenie podsystémov, detektorov, bezpečnostných kamier a ostatných prvkov zabezpečovacieho systému alebo požiarneho systému (podľa zvoleného druhu zariadenia na prenos informácií),
 • informovanie zákazníka o vykonanej kontrole objektu,
 • sformovanie výjazdovej skupiny v prípade narušenia stráženého objektu.

Pult centrálnej ochrany pre zabezpečenie domu alebo firmy

Naše vlastné stredisko registrácie poplachov PCO spoločnosti REJA prijíma monitorované údaje a informácie o stave poplachových systémov. Operátori reagujú podľa zmluvného ustanovenia, napríklad okamžitým výjazdom zásahovej jednotky PCO, kontaktuje majiteľa objektu, prípadne privolá políciu.

Ponúkame vám možnosť napojenia objektov zabezpečených elektronickým zabezpečovacím systémom na Pult centralizovanej ochrany (PCO), na jednu z najväčších strážnych služieb v SR. Pripojiť Vás môžeme v celej SR.

Služby bezpečnostnej strážnej služby v oblasti PCO sa zameriavajú na tieto segmenty:

 • stráženie objektov cez pult centrálnej ochrany
 • stráženie objektov cez kamerový pult centrálnej ochrany

Pult centrálnej ochrany od REJA PCO, to je rýchlosť a zodpovednosť

Operátor je schopný podľa prijatých informácií určiť presne miesto v objekte, v ktorom sa zistilo narušenie. Okamžite je vyrozumená výjazdová operatívna skupina, ktorá po príchode na miesto zistí stav narušenia objektu a podľa závažnosti tohto narušenia prijíma ďalšie opatrenia vrátane upovedomenie zákazníka, polície SR, prípadne zaistí stráženie objektu do príchodu zodpovedných osôb zákazníka.

Objekty pripojené na SRP sú 24 hodín monitorované a v prípade narušenia sú preverené zásahovou skupinou.

Naša zásahová služba je zložená zo skupiny špeciálne vycvičených členov bezpečnostnej služby s nadpriemernými schopnosťami pre riešenie situácií v oblasti napadnutia osôb, poškodzovanie majetku, riadenie v krízových situáciách.

Vozový park je dôležitou súčasťou bezpečnostných služieb

V každej oblasti, kde pôsobí súčasne aj zásahová jednotka a PCO má možnosť zákazník využiť aj službu zásahu na objekte. V prípade mimoriadnej udalosti v objekte je do stráženého objektu prizvaná aj zásahová jednotka PCO k posilneniu ostrahy a zamedzeniu vzniku ďalších škôd.

Chcete pripojiť váš objekt na pult centrálnej ochrany? Kontaktujte nás.

pult centrálnej ochrany REJA

Vyskúšajte pripojenie na PCO Reja. Pult centrálnej ochrany monitoruje tisícky objektov po celom Slovensku.

Napojenie na pult centrálnej ochrany