Fyzická a technická strážna služba - Referencie Trenčín

V Trenčíne naša súkromná bezpečnostná služba realizovala strážne služby ako ochrana majetku a osob a  napojenie na pult centrálnej ochrany.

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
Trenčianske Stankovce
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Agrochemický podnik Trenčín, a.s.
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Stredná odborná škola
Napojenie na pult centrálnej ochrany

SOU strojárske 
Napojenie na pult centrálnej ochrany