Fyzická a technická strážna služba v okrese Topoľčany

V okrese Topoľčany naša súkromná bezpečnostná služba realizovala služby ako ochrana majetku a osob, ozbrojené doprovody pri prevoze financií, elektronické zabezpečovacie systémy, napojenie na pult centrálnej ochrany a montáž kamerových systémov.

Hydina Súlovce s.r.o.
Oponice
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Logis priemyselné obaly, s.r.o.
Topoľčany 
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Poľnoslužby Bebrava a.s.
Rybany
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Suavinex Laboratory International a.s.
Krušovce 
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

EMMEGI HEAT-EXCHANGERS s.r.o.
Topoľčany 
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

CBA, Slovakia s.r.o.
Chynorany
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Agrostav I., a.s. 
Topoľčany
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

OD Kaufland 
Topoľčany
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Okresný úrad 
Topoľčany
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Slovenská pošta ,š. p. 
Topoľčany
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

ZDROJ – HOS a.s. 
Chynorany
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

 

Domov penzión pre dôchodcov, DD a DSS pre dospelých 
Topoľčany
Ozbrojené doprovody pri prevoze financii

Technoplast VD 
Topoľčany
Ozbrojené doprovody pri prevoze financii

BELAR – NOVPOL, a.s. 
Veľké Ripňany
Montáž kamerových systémov

DROTEX – Pričková Margita 
Topoľčany
Montáž kamerových systémov

FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 
Topoľčany
Montáž kamerových systémov

MACRI s.r.o. 
Topoľčany
Montáž kamerových systémov

Mesto Topoľčany – zabezpečenie podchodu pod AS
Montáž kamerových systémov

Nemocnica s poliklinikou 
Topoľčany
Montáž kamerových systémov

SOU obchodné 
Topoľčany
Montáž kamerových systémov

 

Daňový úrad 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

EVIOTA INTERNATIONAL s.r.o. 
Továrniky
Elektronické zabezpečovacie systémy

FALC, s.r.o. 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

GAZELA SLOVENSKO s.r.o. 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

LOGIS International, s.r.o. 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

OTP Banka Slovensko 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

Slovenská pošta š.p. 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

TOPOBAL s.r.o.TOPVAR a.s. 
Topoľčany
Elektronické zabezpečovacie systémy

Vyfako – združenie 
Nitrianska Blatnica
Elektronické zabezpečovacie systémy

ZDROJ – HOS a.s.ZINTH a.s. 
Hrušovany
Elektronické zabezpečovacie systémy

Hydina Súlovce s.r.o. 
Oponice
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Poľnoslužby Bebrava a.s. 
Rybany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Agrostav-Kovoplast, s.r.o. 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

CBA, Slovakia s.r.o. 
Chynorany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

COOP Jednota spotrebné družstvo 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

ČS SHELL Slovakia, s.r.o.
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

HOFLEX s.r.o. 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

HYDRO Topoľčany s.r.o.
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Základné školy
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

ALFACOM s.r.o. 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

BELAR – NOVPOL, a.s. 
Veľké Ripňany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

BELAR – NOVPOL, a.s. 
Veľké Ripňany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

COOP Jednota 
Želiezovce, Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Daňový úrad 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

FANG – DENT, s.r.o. 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

KOVOFINAL s.r.o. 
Tovarníky
Napojenie na pult centrálnej ochrany

LAMEX TlmačeMACRI s.r.o. 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Okresný úrad  
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

OKTAN, a.s. 
Topoľčany 
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Slovenská pošta š.p.  
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

SLSP a.s. 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Stredné odborné učilište obchodné 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

TOPDARTS 
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany

TOPOBAL s.r.o. 
Tovarníky
Napojenie na pult centrálnej ochrany

ZDROJ HOS, a.s.  
Topoľčany
Napojenie na pult centrálnej ochrany