Fyzická a technická strážna služba - Tlmače

V Tlmačoch naša súkromná bezpečnostná služba realizovala strážne služby ako ochrana majetku a osob,  napojenie na pult centrálnej ochrany a montáž kamerových systémov.

Slovenské energetické strojárne a.s.
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

LAMEX
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Technické služby Tlmače
Montáž kamerových systémov