Fyzická a technická strážna služba - Prievidza

V Prievidzi naša súkromná bezpečnostná služba realizovala strážne služby ako ochrana majetku a osob,  napojenie na pult centrálnej ochrany a montáž kamerových systémov.

Slovenská autobusová doprava Prievidza a.s.
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Tlačiarne Prievidza
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

PATRIA I., s.r.o.
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Bojnice
Napojenie na pult centrálnej ochrany

SAD a.s. ( pokladne ) 
Napojenie na pult centrálnej ochrany

MASPEX Slovakia s.r.o. 
Kamenec pod Vtáčnikom
Napojenie na pult centrálnej ochrany

Slovenská autobusová doprava
Montáž kamerových systémov

WALMARK – Nápoje SR, spol. s.r.o.
Kamenec pod Vtáčnikom
Montáž kamerových systémov