Fyzická a technická strážna služba - Referencie Partizánske

V Partizánskom naša súkromná bezpečnostná služba realizovala strážne služby ako napojenie na pult centrálnej ochrany, ozbrojený doprovod a prevoz peňazí, montáž kamerových a poplachových systémov.

Poľnohospodárske družstvo podielnikov
Veľké Uherce
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Slovenská pošta ,š. p.
Ozbrojené doprovody pri prevoze financii

DROTEX
Kamerové systémy

Slovenská pošta š.p. 
Poplachové systémy

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Poplachové systémy

RICHTER SLOVAKIA s.r.o.
Strediská registrácie poplachov

ALFA TOPOĽČANY s.r.o.
Strediská registrácie poplachov

BLADUKA s.r.o.
Strediská registrácie poplachov

BUSHMAN Slovakia s.r.o.
Strediská registrácie poplachov

DROTEX
Strediská registrácie poplachov

SAD a.s. ( pokladne )
Strediská registrácie poplachov

Slovenská pošta š.p.
Strediská registrácie poplachov

ZDROJ HOS, a.s. 
Strediská registrácie poplachov