Fyzická a technická strážna služba - Referencie Nitra

V Nitre naša súkromná bezpečnostná služba realizovala strážne služby ako napojenie na pult centrálnej ochrany a montáž kamerových a zabezpečovacích systémov.

ČS SHELL Slovakia, s.r.o.
Napojenie na pult centrálnej ochrany

VAN AARSEN spoločnosť s.r.o.
Montáž kamerových systémov
Elektronické zabezpečovacie systémy