Fyzická a technická strážna služba - Kežmarok

V okrese Kežmarok naša súkromná bezpečnostná služba realizovala strážne služby ako ochrana majetku a osob, a napojenie na pult centrálnej ochrany .

Poľnonákup TATRY, a.s.
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

VAJEX výroba vajec a hydiny, a.s.
Strážne služby, ochrana majetku a osôb

Poľnonákup TATRY, a.s.
Napojenie na pult centrálnej ochrany